Soojusvõrguga liitumine

Meie liitumistingimused on järgmised:

  1. Tarbija poolt esitatud avalduse alusel väljastab AS Tartu Keskkatlamaja liitumise tingimused. Avaldust on võimalik saata posti teel või faxiga ning samuti e-postiga (vt. Avaldus soojavõrguga liitumiseks);

  2. Pakkumistingimustega nőustumisel sőlmib tarbija AS-ga Tartu Keskkatlamaja liitumislepingu, mis on ka aluseks soojusenergia ostu-müügilepingu sőlmimisele;

  3. Liitumislepingus fikseeritakse liitumispunkt, liitumistasu ja liitumise tehnilised tingimused. Liitumistasu sőltub tarbija tarbimisvőimsusest ja tema asukohast soojusvőrgus;

  4. Soojusenergia arvesti tarnitakse AS-i Tartu Keskkatlamaja poolt.

Lisainformatsioon:

Jüri Moltsar
Müügijuht
Tel: 733 7114
jyri.moltsar@fortumtartu.ee