AS Tartu Keskkatlamaja

AS Tartu Keskkatlamaja on Kontserni Fortum Tartu üks neljast äriühingust, 12 töötajaga vőrguettevőte, kelle pőhitegevuseks on soojusenergia edastamine ja müük. 
 

Teated
28.06.2017 - Tulenevalt Kaugkütteseaduse §141 nõuetest teatame AS Anne Soojus kavatsusest rekonstrueerida Tartu linnas aadressil Puiestee 2E asuv tipu- ja reservkatlamaja ning asendada olemasolevad katlad uue 15 MW veekatlaga. Loe teadet.
22.06.2017 - 22. juunil kell 14.00 avas Fortum Tartu pidulikult Baltimaade teise külmajaama Tartus, Aardla linnaosas. Loe pressiteadet. Vaata ka siit.
03.05.2017 - Hea uudis: Norra-Eesti ettevõte Nordic Automation Systems (NAS) on koostöös Fortumiga soojusenergia mõõtmiseks välja arendanud IoT sensori, mille kaudu hakkame lugema peale energia ka temperatuure, rõhkusid, võimsust jms, kusjuures klient ei pea enam iga kuu ise näitusid saatma, energiatarbimine muutub efektiivsemaks ning tarbijal on võimalus saada selgem arusaam energiakasutusest. Aasta lõpuks paigaldatakse Fortum Tartu klientide soojusarvestitele 300-400 sensorit. Loe NAS pressiteadet

Kõik uudised

Sisene e-teenindusse
Projektide kooskõlastamine
Tehniliste tingimuste avaldus
Soojusvõrguga liitumine
Taotlus projektdokumentatsiooni kooskõlastamiseks

AS Tartu Keskkatlamaja

Turu 18, 51014 Tartu
Tel: +372 733 7100
Faks: +372 733 7108
mail@fortumtartu.ee

Klienditeenindus

Tel: 733 7110; 733 7111
klienditeenindus@fortumtartu.ee

Avariiteenindus

Tel: 733 7120
remont@fortumtartu.ee