AS Fortum TartuAS Tartu KeskkatlamajaAS Anne SoojusAS Tartu JõujaamKatlamajadTartu külmajaam
Teated
25.10.2017 - Fortum Tartu võitis "kaugkütte Oscari". Loe teadet.
11.10.2017 - Keskkonnauuringute Keskuse toel rajatakse uus kaugküttetorustik Tartu linnas Vahi tänavale eesmärgiga luua võimalus Vahi tänava ja Aruküla tee äärsetele kinnistutele liitumiseks kaugküttevõrguga. Projekti abikõlbulike kulude maksumus on 434 280 eurot. Projekti abikõlbulikkuse periood algab 20.02.2018 ja lõpeb 10.11.2018. Toetuse summaks on 168 000 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.

11.10.2017 - Keskkonnauuringute Keskuse toel uuendatakse kaugküttetorustikud Tartu linnas Puiestee tn 2e ja selle naaberkinnistutel. Projektiga likvideeritakse väga suurte võrgukadudega õhus paiknevad ebaefektiivsed avarii- ja tipukatalamajast väljuvad transiittorustikud ning ka naaberkinnistuid varustavad ebaefektiivsed õhus paiknevad soojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtadesas eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Korrastub linnaruum ja vähenevad kinnistuomanike kitsendused.

Projekti abikõlbulike kulude maksumus on 313 705 eurot. Projekti abikõlbulikkuse periood algas 01.09.2017 ja lõpeb 31.10.2018. Projekteerimistööd on kavandatud 2017/2018 talveks ja ehitus 2018 suvele. Toetuse summaks on 68 400 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.

Kõik uudised

Kontserni Fortum Tartu majandustulemused 2014
Sisene e-teenindusse
Projektide kooskõlastamine

AS Fortum Tartu

Turu 18, 51014 Tartu
Tel: +372 7337 100
Faks: +372 7337 108
mail@fortumtartu.ee

Klienditeenindus

Tel: 733 7110; 733 7111
klienditeenindus@fortumtartu.ee

Avariiteenindus

Tel: 733 7120
remont@fortumtartu.ee